On Eagles Wings Publishing is in juli 2019 ontstaan op een bijzondere manier en eigenlijk vanuit mijn andere bedrijf, On Eagles Wings Translation Services.

Tussen twee vertaalopdrachten door vond ik het manuscript van het boek 'Ordonnans in oorlogstijd' letterlijk in een doos bij ons op zolder.

"Ordonnans in oorlogstijd" is door mijn schoonvader geschreven en hij had als wens om het uit te geven. Dat is hem destijds niet gelukt.

Tijdens het digitaliseren van het manuscript, ben ik op Internet gaan zoeken naar achtergrond informatie.

Langzaam maar zeker groeide het uit naar wat het nu is geworden: een echt boek wat we in eigen beheer hebben uitgegeven en dat inmiddels in meerdere boekwinkels verkrijgbaar is!

Het is een eerbetoon aan een man wiens humor en verhalen voortleven in onze herinnering.

Zijn boek is het zeker waard om verspreid te worden.